Akad

  

İnsan Kaynakları

AKAD, tüm çalışanları için yaratıcılığı ve ekip ruhunu destekleyen, kişisel gelişime olanak sağlayan, düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği şeffaf bir çalışma ortamı sunmayı hedefler. Kuruma bağlılık ve etkin ekip çalışması, kurum kültürünün en karakteristik özelliklerindendir.

Çalışanların sahip olduğu nitelikler kuruma ayrı bir zenginlik katarken, bireysel hedefler ve kurum hedefleri uyum içindedir. AKAD, insan ilişkileri güçlü, yaratıcı, yeniliklere açık ve sürekli ekip çalışmasının değerine inanan adayları, bünyesindeki farklı pozisyonlarda istihdam eder.


Sorumluluklarımız
Kalite Politikamız; toplu yaşam alanlarında çağdaş, ulaşılabilir, etkin sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda sunan önder bir kurum olmak ve bu misyonun uluslararası alana taşınmasını aşağıdaki hususlar çerçevesinde sağlamaktır.
Hastaya hizmet
Toplumsal sorumluluk
Çalışanların memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti
Bilimsel ilerleme
Yenilikleri teşvik etme
Gelecek için planlama
Mali performans optimizasyonu
Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliği sürekli iyileştirme